Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”
 
Bölcsődénk két csoportban összesen 28 férőhelyet biztosít a gyermekük napközbeni elhelyezésében segítségre szoruló családok számára. Sajnos mára egyre több családban kell mindkét szülőnek állást vállalnia és sok helyen a nagyszülők is dolgoznak, ezért fontos, hogy a gyermekek ellátására megfelelő infrastruktúrával és szakszemélyzettel rendelkező bölcsődék létesüljenek. Ennek és a rendelet előírásainak megfelelően, nálunk négy szakképzett kisgyermeknevelő és egy szakképzett dajka gondoskodik a gyermekek korának, egyéni sajátosságainak, igényeinek megfelelő ellátásáról. A korszerűen kialakított konyhában dolgozó szakemberek különös figyelmet fordítanak a hozzánk járó korcsoport megfelelő fejlődéséhez szükséges, egyben ízletes étrend összeállítására, újszerű kivitelezésére.
Ahogy az bölcsődénk szakmai programjában is szerepel, egyéni kisgyermeknevelő módszert alkalmazunk. Ez nagyon fontos, hiszen a három év alatti korosztály nem a csoporthoz, társhoz, vagy az aktuális helyiséghez szokik, hanem elsődlegesen ahhoz a felnőtthöz, akire a szülő rábízza, akivel reggelente találkozik és számára a megfelelő, legnagyobb biztonságot nyújtja. Fontos, hogy az elválás az édesanyától, édesapától zökkenőmentes legyen. A nálunk dolgozó szakemberek komoly gondot fordítanak arra, hogy a kisgyermekek és szüleik alaposan megismerjék azt a szokásrendet, gondozási módot, nevelési eszközrendszert, melyet intézményünk bevezetett és jó eredményekkel használ. Sajnos az elválás persze nem teljesen fájdalommentes – egyik fél számára sem. Elengedhetetlen tudniuk a szülőknek, hogy ezen érzés, esetleges tiltakozás hátterében a megfelelő gyermeki kötődés, pozitív családi kapcsolat, illetve az életkori sajátosságok közé tartozó szeparációs pánik alkalmankénti fellángolása áll.
Bölcsődénk hitvallásához tartozik a gyermeki személyiség elsődleges tisztelete. Természetesen nálunk is vannak megszabott határok, hiszen e nélkül egy napközbeni ellátást nyújtó rendszer sem működhet, de a rugalmas korlátok között minden gyermek saját érdeklődési köre, habitusa, aktuális fejlettségi szintje és hangulata alapján részesül ellátásban. A napirend és a gondozási sor alapvetően nap, mint nap megegyezik, ezzel is biztonságot teremtve a gyermekeknek. A játékidő illetve a szabadidős tevékenység során azonban többféle lehetőséget kapnak a picik, a kisgyermeknevelő különböző kezdeményezéseket tesz, melyekhez a gyerekek szabadon csatlakozhatnak. Ilyenformán bölcsődénkben nincs szigorúan tervezett foglalkozás, de minden nap változatos tevékenykedési lehetőségek állnak rendelkezésre.
Alapelvünk tehát, ahogy azt Richard Bach találóan megfogalmazta:
„Csak az számít valójában tanulásnak, amit a magam módján tanulok, miközben azt teszem, amit tenni akarok.”
Összességében elmondhatom, hogy vadonatúj, a működési feltételeknek megfelelő környezetben, képzett, lelkes, hiteles szakmai személyzettel, ízletes, a gyermekek által kedvelt ételeket prezentáló konyhával dolgozunk. Egy nyitott, rugalmas, családbarát bölcsőde került kialakításra, ahol a szakmai munka alkalmazkodik a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjához, a családok igényeihez és a fenntartó elvárásaihoz. Célunk, hogy a feladatok középpontjában itt mindig közvetlenül a kisgyermekek, illetve az őket nevelő családok álljanak. 


Endrődi-Kolip Heléna
Bölcsődevezető